Verzekeringen

Verzekeringen voor particulieren

VoertuigenWoningenGezinReisGezondheidLeven en overlijdenSparenSpeciale verzekeringen

Auto:
• Burgerlijke aansprakelijkheid:
Wettelijk verplichte verzekering voor de terugbetaling van de schade aan derde
• Volledige omnium:
verzekert alle schade aan uw auto, zelfs als u in fout bent
• Beperkte omnium:
verzekert u voor diefstal, brand, glasbraak, aanrijding met dieren en schade door natuurkrachten (storm en hagel)
• Glasbraak:
verzekert de schade aan de voorruit, zij- en achterruit
• Bestuurderverzekering:
verzekert elke bestuurder voor verwondingen, arbeidsongeschiktheid en overlijden, zelfs als u in fout bent
• Rechtsbijstand:
verzekert de kosten voor expertise, het ereloon van de advocaat en de procedure- en gerechtskosten (steeds vrije keuze van advocaat)
• Depannage:
verzekert depannage van uw voertuig bij ongeval of panne in België

Motoren en bromfietsen:
• Burgerlijke aansprakelijkheid:
wettelijk verplichte verzekering voor terugbetaling van schade veroorzaakt aan derde
• Brand en diefstal
• Bestuurderverzekering:
verzekert elke bestuurder voor verwondingen, arbeidsongeschiktheid en overlijden, zelfs als u in fout bent
• Rechtsbijstand:
verzekert de kosten voor expertise, advocaat en procedure voor de rechtbank (steeds vrije keuze van advocaat)
• Depannage:
verzekert depannage van uw voertuig bij ongeval of panne in België
• Bijstand:
verzekert depannage van uw voertuig bij ongeval of panne in Europa (incl. België) en wereldwijde repatriëring en medische verzorging van personen

Speciale voertuigen:
• oldtimers:
    – auto: minimum 25 jaar.
    – motor: minimum 30 jaar.
• classic cars: – auto: minimum 15 jaar.
• Quads, Ligier-city, caravans, motorhomes, elektrische rolstoelen,…

Verzekert u als eigenaar of huurder tegen brand, ontploffing, elektrische schade, onroerende beschadiging aangebracht door dieven, storm en hagel, sneeuw of ijsdruk, waterschade en glasbreuk (bijstand na schade) natuurrampen.

extra waarborgen:
– diefstal
– onrechtstreekse verliezen
– alle risico dekking
– voertuigen in rust
– rechtsbijstand

Burgelijke aansprakelijkheid familiale:
Verzekert uzelf en gezinsleden, inclusief uw huisdieren, tegen lichamelijke en/of stoffelijke schade en de gevolgen ervan, die u in uw privé-leven aan derden veroorzaakt

Huispersoneel:
Wettelijk verplichte verzekering voor huishoudster, tuinman, klusjesman, kinderoppas, butler, etc.
Verzekert deze personen tegen alle mogelijke lichamelijke schade, zelfs op weg naar en van het werk, ook als ze niet officieel ingeschreven zijn (rsz plichtig).

Schuldsaldo:
Verzekert u dat het resterende saldo van uw lening wordt terugbetaald bij overlijden.

Levensgevallen:
Verzekert u en uw gezinsleden bij overlijden of blijvende invaliditeit tijdens een privé-ongeval.

Bagage:
Verzekert uw bagage tegen vernieling, beschadiging en diefstal.

Lichamelijke ongevallen:
Verzekert u voor overlijden, blijvende invaliditeit en behandelingskosten bij een ongeval gedurende uw vakantie.

Annulering:
Verzekert u een financiële bescherming indien u verplicht bent uw reis te annuleren wegens ziekte of overmacht.

Repatriëring:
Verzekert u en/of uw gezin voor repatriëringkosten bij ziekte of ongeval, regelt de terugreis en of de ziekenhuis opname in het buitenland.

Hospitalisatie:
Verzekert u voor de medische en paramedische kosten die ten uwen laste blijven bij een ziekenhuisopname, aanvullend of als alternatief voor een mutualiteit.

Zorgverzekering:
Wettelijk verplichte aansluiting.

Overlijdensverzekering:
Verzekert uitbetaling van kapitaal bij overlijden.

Pensioenverzekering:
Verzekert uitbetaling van kapitaal op pensioenleeftijd.

Pensioensparen:
Verzekert uitbetaling van kapitaal op pensioenleeftijd.

Kindersparen:
Verzekert uitbetaling van kapitaal aan kinderen (klein- of petekinderen) bij een leeftijd naar keuze. Bij overlijden van de verzekeringsnemer wordt doorgespaard door de verzekeringsmaatschappij.

* Huwelijksdag
* Rechtsbijstand privé-leven
* Golfguard
* Jacht (wettelijk verplichte verzekering)
* Pleziervaartuig
* Rijpaarden
* Evenementen
* Sport- en jeugdverenigingen
* Honden- en kattenheelkunde (ziekte – ongeval)
* Uitvaartverzekering

Verzekeringen voor bedrijven

VoertuigenWoningenBurgelijke aansprakelijkeidOngeval en ziekteLevens- en pensioenverzekeringDiverse

Personenwagens

Commerciële platen:
    – handelaarplaten (garagisten)
    – proefrittenplaten

Bezoldigd personenvervoer
    – taxi
    – ceremonievoertuigen
    – ziekenwagen
    – lijkwagen

Lichte vrachtwagens < 3.5 ton

Vrachtwagens > 3.5 ton

Speciale voertuigen:
** Landbouwsector:
**** landbouwmotor
**** landbouwtractor
**** bostractor
**** landbouwwerktuig
**** jeep en bedrijfsvoertuig voor de landbouw
** Industriële sector:
**** industrieel werktuig (max 40 km/u)
**** werfvoertuig (met inschrijvingsplaat)
**** takelwagen
** Handelssector:
**** kermisvoertuig
**** ambulante winkel
**** marktwagen
** Openbare sector:
**** brandweerwagen
**** voertuig voor het ophalen van huisvuil

Kantoorgebouwen
Industriële gebouwen

Appartementsgebouwen
Handelszaken
Bedrijfsverliezen
Landbouw

• B.A. ondernemingen.
***** B.A. tijdens de uitbating.
***** B.A. na levering van de producten of na uitvoering van de werken.

• Garagisten.

• Dienststation.

• Objectieve aansprakelijkheid
van uitbaters van instellingen die voor het publiek toegankelijk zijn.

• Medische en paramedische beroepen.

• Leraars – onderwijzers – schooltoezichters.

• Landbouwondernemingen.

• 10-jarige aansprakelijkheid voor architecten en aannemers.

• Arbeidsongevallen.
***** personeel.
***** overschrijding van het wettelijke maximum.
***** privéleven.
***** de zaakvoerder voor lichamelijke ongevallen, 24u/24u.

• Individuele ongevallen.

• Hospitalisatie.

• Gewaarborgd inkomen.

• Groepsverzekering

• Bedrijfsleiderverzekering

• Key-man verzekering

• VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen)

• Rechtsbijstand

• Transportverzekering

• Machinebreuk

• Alle risico’s elektronica

• Milieuverzekering

• ABR verzekering (alle bouwplaats risico’s)

• Geldverzekering

• Kredietverzekering