Woonkredieten

hypothecair kredietCentralisatieVerbouwingskredietGewaarborgd wonenSchuldsaldoverzekering

Een van de belangrijkste keuzes die u in uw leven maakt, is de aanschaf of bouw van een huis. Maar bijna even belangrijk is de keuze van het hypothecair krediet voor de financiering van uw nieuwe woning. Die keuze is immers bepalend voor de realisatie van uw droomwoning, maar ook voor uw financieel comfort de daaropvolgende jaren. Daarom bieden wij u een hypothecair krediet aan interessante voorwaarden aan, voorwaarden die u maandelijks toch de nodige financiële ademruimte laten om te kunnen genieten van uw nieuwe woonst.

Uw voordelen :
* Voordelig: interessante rentevoeten dankzij de voorwaardelijke kortingen.
* Zeker: vaste maandelijkse aflossingen, ook bij een variabele rentevoet.
* Flexibel: bij financiële moeilijkheden kunnen de aflossingen tijdelijk verlagen.
* Op maat: verschillende formules ( vast en variabel ), quotiteit tot 125%, aangepast aan eenieders situatie.
* Toekomstgericht: terugbetaald kapitaal kan weer opgenomen worden.

Het klassieke hypothecair krediet:

het krediet met maandelijkse aflossingen die bestaan uit een deel kapitaal en een deel interesten.

Een hypothecair krediet voor een tweede woning in het buitenland:
voor het financieren van een onroerend goed in het buitenland kan een beroep gedaan worden op een klassiek hypothecair krediet. Enige bijkomende voorwaarde: er wordt een hypotheek genomen op een onroerend goed in België.

Voor eigenaars:
 
Het centraliseren van alle mogelijke kredietvormen in één hypotheeklening en dit op een duurtijd tot 30 jaar. U maakt zelfs kans op een goedkeuring indien u negatief gemeld bent op de Nationale Bank (zwarte lijst).

Waarom? 
Voor het financieren van alle verfraaiings- en herstellingswerken in en om uw huis

Wat? 
Een lening op afbetaling met vaste maandelijkse aflossingen gedurende de looptijd van 12 tot 120 maanden.

Wie?
Iedereen met een domicilieadres in België, op voorwaarde dat hij eigenaar is van het onroerend goed waarin de werken worden uitgevoerd, de kredietaanvraag wordt goedgekeurd en dat er een factuur of bestek (niet ouder dan 6 maanden) van de werken kan worden voorgelegd.

De Verzekering Gewaarborgd Wonen is er voor iedereen die een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning. Met deze kosteloze verzekering helpt de Vlaamse overheid u uw lening afbetalen, mocht u een tijd niet kunnen werken.
Soms gebeurt het dat mensen plots een tijd niet meer kunnen werken. Bijvoorbeeld door een onvrijwillig ontslag, een ongeval of ziekte. Wie dan een hypothecaire lening moet afbetalen, komt al gauw in financiële problemen.
Om hier een mouw aan te passen is er de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen van de Vlaamse overheid.. Als u, na het aangaan van een hypothecaire lening, een Verzekering Gewaarborgd Wonen afsluit, kunt u op beide oren slapen. De Vlaamse overheid helpt u immers een tijdlang uw lening af te betalen als u plots geen werk meer heeft.

Kijk dus gauw of u voor deze gratis verzekering in aanmerking komt.

Dit zijn de acht voorwaarden waaraan u op het moment van de aanvraag moet voldoen:
1. Uw hypothecaire lening
U hebt een hypothecaire lening gesloten om uw enige woning te bouwen, te kopen of te renoveren. Deze lening mag niet dienen om een andere lening te financieren.
2. Uw eerste kapitaalsopname
Uw eerste kapitaalsopname dateert van na 31 mei 2003. Als u al kapitaal hebt opgenomen vóór
1 juni 2003 komt u dus niet in aanmerking voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen.
3. Het bedrag van de hypothecaire lening
U hebt minstens € 50.000 geleend voor nieuwbouw of aankoop. Als het enkel om renovatie gaat, is het minimumbedrag € 23.300.
4. Uw woning
Of u nu leent om te bouwen, te kopen of te renoveren, het moet gaan om uw huidige of toekomstige hoofdverblijfplaats, en deze moet in Vlaanderen liggen. Bovendien mag u geen andere woning bezitten die geschikt is voor bewoning.


Voor een nieuwbouwhuis mag de oppervlakte van de bewoonbare vertrekken niet groter zijn dan 210 m². Voor een nieuwbouwappartement is de bewoonbare oppervlakte maximum 105 m². Per persoon ten laste mag u telkens 25 m² bijtellen.
5. Uw netto belastbaar inkomen
Het netto belastbaar inkomen van het derde jaar, voorafgaand aan de aanvraag, mag niet meer bedragen dan:
– € 34.690 als de leningsakte een lener vermeldt;
– € 49.160 als u met z’n tweeën leent.
Bij deze maximumbedragen mag u € 2.820 tellen per persoon die u op de aanvraagdatum ten laste hebt.
Opgelet: deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Deze gegevens betreffen het jaar 2006. Controleer voor alle zekerheid de exacte bedragen bij de Vlaamse Infolijn of op de volgende website: www.vlaanderen.be/wonen.
6. Uw beroep
Om in aanmerking te komen voor de verzekering, moet u een beroepsactiviteit uitoefenen:
– Als werknemer met een contract van onbepaalde duur (minstens in een deeltijdse betrekking), waarvan de proefperiode al voltooid is.
– Als werknemer met een tijdelijk contract, als u kunt aantonen dat u minstens drie jaar gewerkt hebt, waarvan minstens één jaar bij uw huidige werkgever.
– Als zelfstandige, voor zover u uw zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent.
7. Arbeidsgeschikt
Op de aanvraagdatum moet u volledig arbeidsgeschikt zijn.
8. Geen andere verzekeringsdekking
Als u reeds gedekt werd door de vroegere Verzekering tegen inkomensverlies van de Vlaamse overheid, komt u niet meer in aanmerking voor de nieuwe Verzekering Gewaarborgd Wonen.

Hoe lang?

…bent u verzekerd?
        U bent 10 jaar verzekerd, beginnend bij de aanvraagdatum.
…moet u wachten voor u uw eerste tegemoetkoming ontvangt?
        De wachttijd bedraagt drie maanden nadat u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt werd.
… krijgt u deze tegemoetkoming?
        U krijgt deze tegemoetkoming maximaal drie jaar.
 
Hoeveel?
… betaalt u voor het afsluiten van de verzekering?
        De verzekering is gratis. De Vlaamse overheid betaalt de verzekeringspremie.
… krijgt u van uw verzekering?
        Jaar 1: U betaalt zelf 30% van de afbetaling van uw lening. De verzekering lost het restbedrag af, met een maximum         van € 500 per maand. De tegemoetkoming is natuurlijk nooit groter dan het werkelijk geleden inkomensverlies.
Jaar 2: U ontvangt nog 80% van het bedrag dat u tijdens het eerste jaar kreeg.
Jaar 3: U ontvangt nog 60% van het bedrag dat u tijdens het eerste jaar kreeg.
De tegemoetkoming wordt rechtstreeks aan uw kredietinstelling gestort.

Bent u geïnteresseerd?

Denkt u dat u in aanmerking komt voor de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen?
Vraag dan de aanvraagbundel aan via:
    
– de Vlaamse infolijn – tel. 0800/302 01
    – e-mail: info.wonen@vlaanderen.be
    – website: http://www.bouwenenwonen.be/

Belangrijk: Lees de aanvraagdocumenten aandachtig. Vraag de verzekering enkel aan als u ervan overtuigd bent dat u aan alle voorwaarden voldoet. Indien u met twee een lening aangaat, en een van de partners aan de voorwaarden voldoet, kan deze een verzekering afsluit.

Wilt u kopen of renoveren? Of gaat u misschien verbouwen? Gefeliciteerd! Indien u een hypotheeklening afsluit, moet u uw gezin beschermen. Want… wie zal de maandelijkse afbetalingen voor zijn rekening nemen als er u iets overkomt? Daarom is het noodzakelijk dat u een schuldsaldoverzekering afsluit. Die garandeert immers de terugbetaling van uw krediet indien u voor de eindvervaldag van uw lening zou overlijden.

Belangrijk! Goed om te weten… 
U bent absoluut niet verplicht deze verzekering af te sluiten bij de bank of instelling waar u de hypotheeklening heeft afgesloten. U kiest in alle vrijheid!
In de meeste gevallen is Delta Lloyd Union Gold aanzienlijk goedkoper, terwijl u toch zeker bent van een optimale bescherming. Zo kunt u honderden en zelfs duizenden euro’s besparen!

Delta Lloyd Union Gold: uw bescherming op maat
Met Union Gold, is uw bescherming afgestemd op uw behoeften. Dus, geen van de vele standaardformules, die niet uitgaan van uw persoonlijke situatie.
Uw Voordelen
• Tal van keuzemogelijkheden en aanpasbaar aan uw persoonlijke situatie. Met de Experience formule kiest u voor een eenmalige premie voor premiebetaling gedurende 2/3 van de looptijd van uw lening, terwijl u wel de hele looptijd lang verzekerd bent.
• Uw premies kan u fiscaal in mindering brengen. Daardoor kunt u tot 40% van het premiebedrag op uw belastingen besparen.
• Elke partner kiest volledig vrij het percentage van de lening dat hij/zij wil verzekeren: tot 100% per hoofd, als u 100% zekerheid wilt.
• Voor niet-rokers zijn de premies nog lager.
• Totale en onmiddellijke bescherming zodra uw contract ondertekend is.
• Een voorlopige dekking gedurende 4 maanden bij overlijden door ongeval, zo bent u reeds verzekerd voor aktedatum van uw lening. De Experience formule van Delta Lloyd Union Gold biedt u het voordeel dat de premie de eerste drie jaar vast is en aanzienlijk lager ligt. Afgaand op de huidige levensverwachtingsstatistieken is de kans klein dat ze naderhand herzien zal worden.
• Naast de Experience formule bestaan er nog andere Delta Lloyd Union Gold formules en aanvullende garanties die misschien nog beter aansluiten bij uw specifieke situatie.